Privacyreglement

Om uw behandelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de osteopaat een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Uw osteopaat is gebonden aan het beroepsgeheim, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en er mogen alleen met uw toestemming gegevens aan derden worden verstrekt. U heeft altijd het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien of in digitaal formaat te ontvangen.

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen. We zijn daarbij wel gehouden aan andere wettelijke bewaartermijnen. Uw vooraf gegeven toestemming mag u op elk moment weer intrekken. Ook mag u bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Wat voor gegevens verzamelen we?

  • Persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, en BSN: deze gebruiken we o.a. voor het opstellen van de factuur. Ook voor het declareren bij uw zorgverzekering is het van belang dat deze gegevens op de factuur vermeld staan.
  • Gegevens van uw andere behandelaars: zo kunnen we, indien nodig, contact opnemen over de behandeling. Uiteraard doen we dit alleen met uw voorafgaande toestemming.
  • e-mailadres: We sturen u ons digitale intakeformulier, de afspraakherinnering, de digitale factuur en de nieuwsbrief als u zich daar voor ingeschreven heeft. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Onderaan elke nieuwsbrief bevindt zich een uitschrijfmogelijkheid.
  • Telefoonnummer: zo kunnen we u bereiken als er iets wijzigt in uw afspraak, of als we bijvoorbeeld vragen hebben over administratieve of financiële zaken.
  • Medische gegevens: om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vragen wij u om het digitale intakeformulier zo volledig mogelijk in te vullen. We krijgen dan een goed beeld van uw ziektegeschiedenis en klachten, die van belang zijn voor uw behandeling. Ook gegevens over uw behandeling worden opgeslagen.

Al uw gegevens worden veilig opgeslagen in onze digitale omgeving die speciaal voor osteopathie-praktijken is ingericht.

 

 

 

Vragen en klachten

Het IMCV doet zijn uiterste best om u tevreden te stellen. We beseffen echter dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u dat dan aan ons kenbaar maakt. Probeer in eerste instantie met de osteopaat uw klacht te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan tot een bevredigende oplossing leiden. Wanneer een klacht een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, kunnen we deze helaas niet meer in behandeling nemen.
Indien u met betrekking tot uw klacht niet met uw osteopaat overeen kunt komen, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het NRO om de klacht daar te melden. Raadpleeg daarvoor de website van het NRO via www.osteopathie-nro.nl

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.