Mindfulness voor kinderen

Een acht- tot tienweekse aandachtstraining voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

Kinderen en volwassenen krijgen vandaag de dag veel prikkels te verwerken. Er is veel drukte in en om ons heen! Om jezelf goed staande te kunnen houden in deze tijd is het prettig als je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent om ‘een hoofd vol gedachten’ tot rust te kunnen brengen. Ook is het prettig om te weten hoe je met allerlei emoties, zowel fijne en lastige, om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te worden of zonder ze te negeren. Hierdoor neemt de automatische reactie op stress af en nemen (zelf)vertrouwen en levensvreugde toe.

Gegeven door

Guus Moll van Charante

Duur van de training

Gedurende acht tot tien weken worden de kinderen getraind in het leren ‘aandachtig’ te
zijn. Tien minuten gedurende de overige weekdagen. De rest van het jaar volstaan 5 minuten per dag.

Wanneer?

Startdatum: donderdag 11 januari om 15:30. Daarna zijn de trainingen iedere donderdag van 15:30 tot 16:30

Hoe wordt de training gegeven?

Wekelijks in een groepje van gemiddeld 6 leeftijdgenoten gedurende 60 minuten. We doen samen meditaties, oefeningen en verschillende opdrachten. Iedere les is opgebouwd uit een paar elementen hiervan. Een CD met alle oefeningen geeft de gelegenheid om ook thuis te oefenen en te luisteren naar de meditaties.

Kosten

8-weekse mindfulness training voor kinderen: €350,-

Aanmelden

Vul onderstaand contactformulier in of bel naar: 06 22 70 66 07

Aandachttraining leert kinderen:

  •  Concentreren. En merken als ze dit niet doen. Door regelmatig te stoppen met doorgaan en even ‘stil te zitten’ leren kinderen snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren is de basis van elke concentratie.
  • Het vermogen je geest en je lichaam tot rust te brengen. Een kalme geest is beter
    in staat tot leren.
  • Benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken wordt het makkelijker er niet door meegesleept te worden. Door ze niet te negeren ontstaat rust en harmonie.
  • Aanwezig te zijn in het NU. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. NU is het oké. Het leert kinderen minder in het verleden of de toekomst te zijn met hun gedachten. Maar in dit moment.
  • Zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt en voelt. En door een open en niet-oordelende houding van de trainer, docent, of ouder.
  • • Het geheugen te verbeteren, door de aandacht te richten op wat je NU doet, ziet of hoort. Hierdoor dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je geleerd hebt.
  • Aardiger te zijn voor zichzelf en anderen, begrip voor eigen standpunten of kwetsbaarheden en die van anderen neemt toe. Het afwijzen van gevoelens of standpunten neemt af. Door compassie en oefenen in ‘aardig zijn’ merken kinderen hoe groot de waarde van mildheid is.Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af. En de acceptatie van verschillen neemt toe.