Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten, anders dan osteopathie, die het IMCV aanbiedt.

ALGEMENE VOORWAARDEN – OVERIGE DIENSTEN DAN OSTEOPATHIE

1. Begrippen
1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite-prijs, die als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door het IMCV gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van het IMCV zijn hier te downloaden.
1.3 Deelnemer: degene die een door het IMCV georganiseerde Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen bij het IMCV.
1.4 IMCV is gevestigd te Oegstgeest aan de Rhijngeesterstraatweg 40-D en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27330075.
1.5 Tienrittenkaart: een kaart voor 10 Revalidatietrainingen, zoals bedoeld in artikel 3.3.
1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door het IMCV uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van Trainingen en andere lessen bij het IMCV.
1.7 IM-programma: een pakket van een in overleg vastgesteld aantal trainingen, mogelijk gecombineerd met osteopathie-behandelingen en voedingsadvies
1.8 IM-training: mindfulnesstraining van 2,5 uur waarvan een half uur begeleid en 2 uur zelfstandige training
1.9 Massage: een bij het IMCV te geven/gegeven ontspanningsmassage door medewerkers van het IMCV of derden
1.10 Retraite-prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.
1.11 Retraite: een door het IMCV georganiseerde Retraite.
1.12 Revalidatietraining: een door het IMCV georganiseerde training ter revalidatie of versterking van het lichaam (personal training)
1.13 Student: degene die les(sen)/trainingen volgt c.q. wenst te volgen bij het IMCV.
1.14 Studiemateriaal: Inner Mind lesmateriaal: een syllabus met artikelen, theorie en/of oefeningen die de IM-training of het IM-programma ondersteunen
1.15 Training: een bij het IMCV te geven of gegeven training (Revalidatietraining/IM-training of andere training) door het IMCV of derden
1.16 Website: de website van het IMCV: www.imcv.nl
1.17 Workshop: een bij het IMCV te geven of gegeven workshop.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Programma’s, Workshops, Trainingen, Retraites en Massages bij het IMCV. Door deelname aan een Workshop, Training of Retraite of het gebruikmaken van een Massage verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Het IMCV kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Het IMCV zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Abonnementen, Tienrittenkaart en Losse Trainingen

3.1 Studenten kunnen trainingen volgen op basis van een Abonnement of een Tienrittenkaart. Ook zijn losse Trainingen beschikbaar.

3.2 Een Abonnement komt tot stand op het moment dat het IMCV het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.3.3 Het IMCV geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

MAANDABONNEMENT IM-training 1 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op 1 Inner Mind Training per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

MAANDABONNEMENT IM-TRAINING 2 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op 2 Inner Mind Trainingen per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

MAANDABONNEMENT IM-TRAINING 3 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op 3 Inner Mind Trainingen per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

IM-TRAINING VERVOLG 3 MAANDEN 1 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op 1 Inner Mind Training per week, gedurende 3 maanden, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
Geldigheid: 3 kalendermaanden.
De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan door een email te sturen naar info@imcv.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

TIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 Revalidatietrainingen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.

LOSSE LES/TRAINING
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les/training bij het IMCV, anders dan op basis van een abonnement.4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Abonnement, Workshop of Training moet voorafgaand aan de Training of Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via bankoverschrijving, contant of via PIN. Indien de Student via de Website of persoonlijk een Abonnement/Lidmaatschap afsluit wordt de startdatum in overleg vastgesteld vanaf welke datum het abonnement 31 dagen geldig is. De Student ontvangt daarna een factuur van het IMCV die voldaan moet worden voorafgaand aan de les of Workshop. Op de factuur worden begin- en einddatum van het Abonnement vermeld.

4.2 Een Massage wordt achteraf gefactureerd en dient via bankoverschrijving, contant of via PIN te geschieden, binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop de Massage is gevolgd of gegeven.

4.3 Indien de Student met het IMCV overeengekomen is dat het Abonnement/Lidmaatschap in termijnen mag worden betaald, blijft de Student alle termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Abonnement/Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd en het totale verschuldigde bedrag is voldaan.

4.4 De geldende prijzen voor Abonnementen/Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de praktijkruimte van het IMCV. Het IMCV behoudt zich het recht voor de prijzen van de Lessen, Workshops, Trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de praktijk van het IMCV, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.5 Het IMCV biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld door een mail met alle gegevens te sturen naar info@imcv.nl. Het IMCV zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.1 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Training deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen/trainingen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

5. Trainingsrooster
5.1 Het geldende les-/trainingsrooster staat altijd op de Website. Het IMCV behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de praktijk van het IMCV, vermelding op de Website en/of per e-mail.

5.2 Het IMCV behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent/begeleider te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

5.3 Het IMCV is doordeweeks en op zaterdag gewoonlijk open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.

6. Beëindiging en Opschorting Abonnement

6.1 De Student kan een geldend Abonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Het Abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.

6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij het IMCV en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar info@imcv.nl.

7. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld
7.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat het IMCV het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

7.2 Revalidatietrainingen en eventuele bijkomende reiskosten worden achteraf gefactureerd. De factuur wordt per e-mail opgestuurd.

7.3 Indien deelname aan een Revalidatietraining wordt geannuleerd binnen 48 uur voorafgaand aan de Revalidatietraining is het IMCV gerechtigd het bedrag voor de training in rekening te brengen.

7.4 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite-prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan het IMCV. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite-prijs heeft betaald.

7.5 Voor sommige Workshops, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

8. Workshop: Rooster en Annulering
8.1 Het geldende Workshop-rooster staat altijd op de Website. Het IMCV behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de praktijk van het IMCV, en/of door vermelding op de Website en/of per e-mail.

8.2 Het IMCV behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Deelnemer.

8.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshopdatum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@imcv.nl.

8.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

8.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

9. Retraite: Annulering
9.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@imcv.nl.

9.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

9.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite-datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite-prijs in rekening wordt gebracht.

9.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite-prijs niet terugbetaald.

9.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite-prijs niet terugbetaald.

9.6 Het IMCV behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite-prijs terugbetaald.

10. Huisregels
10.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van het IMCV volgen:

 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
 • Het is in de meditatie-/trainingsruimte niet toegestaan om te eten of te drinken (uitgezonderd water, of wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven).
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding. Houd er rekening mee dat er nog geen kleedruimte aanwezig is.
 • Doe je schoenen uit voordat je een meditatieruimte betreedt.
 • Neem waardevolle spullen eventueel mee de meditatie- of trainingsruimte in.
 • Het IMCV stelt meditatiematten en -kussens ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze matten en kussens dienen door de Student na gebruik altijd te worden opgeruimd en eventueel schoongemaakt.
 • Voor een optimale rust wordt Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de gangen voor de trainingsruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door het IMCV niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

10.2 Het IMCV behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot het IMCV te ontzeggen en/of het Abonnement/Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Het IMCV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen, Retraites en/of Massages bij, of verzorgd door, het IMCV.

11.2 Het IMCV zorgt altijd voor Trainingen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Training, Workshop of Retraite. Door deelname aan een Training, Workshop, of Retraite bij, of verzorgd door, het IMCV, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Het IMCV adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende docent/begeleider vóór aanvang van de Training, Workshop of Retraite.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

12. Persoonsgegevens
12.1 Het IMCV verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Het IMCV gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12.2 Het IMCV gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van het IMCV en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van het IMCV, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@imcv.nl. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van het IMCV gebruik kan worden gemaakt.

12.3 Het IMCV geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

13.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Bij eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij het IMCV zal in eerste instantie geprobeerd worden dit tussen beide partijen, zijnde IMCV en indiener van de klacht, op te lossen. In tweede instantie zullen deze geschillen worden beslecht door een erkende mediator in Oegstgeest/Leiden. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.